Skip to main content

Adress och telefon till kyrkan

Finspångs Missionsförsamling
Slottsvägen 13
612 31 Finspång

Tel: 0122-104 97, mobil se respektive anställd

Tel till ekumeniska sommarhemmet Bönergården 070 - 203 4955

Pastor med tystnadsplikt

Malena Andersson

Mobil: 070-6916216

malena.andersson@missionskyrkanfinspang.se

Ungdomsledare

Johanna Ronestjärna

Mobil: 0720 - 690597

johanna.ronestjarna@missionskyrkanfinspang.se

Uthyrning

Mobil 0720 692119

Tel kyrkan: 0122-104 97

Församlingen

ordf: 
Håkan Rydin, 
tel: 0122 21262
epost: ordförande@missionskyrkanfinspang.se

Kassör:
Lars Andersson
tel: 0122 16524
epost: larsmrfix@gmail.com
 

Equmenia ung i Finspång

Ordf:
Håkan Rydin

Kassör:
Lars Andersson